Drammensadvokatene priser etter advokatforeningens retningslinjer


Våre salær pr time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-    

Følger advokatforeningens regler

Drammensadvokatene følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Forskriften innebærer at du ved hvert oppdrag vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret beregnes. Det kan også avtales et det skal innbetales forskudd.

Suksesshonorar

Drammensadvokatene har ikke anledning til å ta saker på såkalt «no cure no pay» basis. Vi kan dermed ikke avtale at salæret kan fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat.

Vi kan imidlertid avtale såkalt «suksesshonorar». Da vil salæret beregnes endelig når resultatet i saken er avklart. I et slikt tilfelle vil du få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Når vi inngår en oppdragsavtale vil du få en klientavtale og en oppdragsbekreftelse. Du vil også få en kopi av de alminnelige oppdragsvilkår. Dette utgjør avtalen mellom deg og Drammensadvokatene.

Fakturaene vil alltid være oversiktlige og ryddige, slik at du har full kontroll over hva du betaler for.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.