Drammensadvokatene hjelper deg


Drammensadvokatene er en merkevare fra Osloadvokatene. Kontorene våre er i Oslo men i praksis er vi landsdekkende. Drammen er imidlertid i vårt hovednedslagsfelt og er bare en kort tog- eller biltur unna. Vi påtar oss saker i hele landet og i Drammen har vi flere saker hvert år. Alle som har et juridisk problem kan få bistand hos oss, uansett hvor i Norge de holder til. Problemet kan virke enkelt å løse for advokaten, men fremstår ikke alltid like opplagt det for den som står midt oppi det.

Når Drammensadvokatene tar et oppdrag vil vi alltid jobbe for å gjøre saken din så god som mulig. Vi forholder oss subjektive og jobber for oppdragsgiveren i saken - deg.

Kommunikasjonen skjer primært pr telefon, epost eller skype. Slik kommunikasjonen er både effektiv og billig. På denne måten sparer du både tid og penger. I tilfellene slik kommunikasjon ikke skulle være tilstrekkelig er uansett Drammen bare en kort bil- eller togtur unna.

Kontakt Drammensadvokatene i dag, så vil vi vurdere og undersøke saken din.

Uforpliktende henvendelse

Vi tar ikke betalt før det foreligger en signert klientavtale eller det er sendt en oppdragsavtale pr epost. Det er derfor helt ufarlig å ta kontakt med oss for å få en vurdering av om du har en sak eller trenger advokatbistand. Når vi inngår en avtale med deg, vil du få tydelig informasjon om priser og hva som er sannsynlig omfang av saken.

I første møte vil vi alltid vurdere om du har rett på fri rettshjelp eller undersøke om du kan få dekket advokatutgiftene din via rettshjelpdekning i din forsikring.

Pris for rettssak

Mange har rettshjelpdekning gjennom en eller flere forsikringer. I slike tilfeller vil forsikringsselskapet som regel dekke inntil kr 100.000 i utgifter til advokat. Det vil normalt være en egenandel på 20%.

En rettssak koster vanligvis mellom 75 000,- og 150 000,- pr advokat. Det er som regel svært viktige ting som står på spill i en rettssak og avgjørelsen kan ha alvorlige konsekvenser for den det gjelder. Så i forhold til oppussing av baderom eller kjøp av ny båt, er det ikke kostbart å bruke advokat. Det kan fort bli lsvært mye dyrere å ikke få advokatbistand. 

På den annen side er det klart at det er snakk om mye penger og vi kan hjelpe med finansiering.

Avtale om finansiering

DnB gir deg mulighet for å få en kreditt til advokat mot et engangsgebyr og ingen renter i perioden på 9 måneder. Deretter kan du tilbakebetale beløpet eller lage en avtale om lengre kreditt.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.